Testosteron Eksikliğinin Vücutta Yaptığı 12 Bozukluk

testosteronTestosteron hormonlarının düşüklüğü erkekte ciddi ruh ve beden bozuklarına sebep olur. Aşağıda 12 tanesini sıraladım.

1-Cinsel istekte azalma (Libido), Gece ereksiyonlarında azalma, üretkenlik kaybı

2-Kemik yoğunluğunda azalma (osteoporoz), kemiklerde kırılma tehlikesi

3-Kas kütlesi ve kas gücünde azalma, kas ağrıları, eklemlerle ilgili şikâyetler, yağsız kas kütlesinde azalma, karın bölgesindeki yağların artması

4-Hassas, kuru cilt

5-Koltuk altı ve vücut kıllarında azalma, sakal uzamasında azalma

6-Alyuvarlarda azalma, kansızlık, yorgunluk

7-Sıcak basması, taşikardi, depresyon, zihinsel faaliyetlerde azalma, konsantrasyon zayıflığı, uyku bozuklukları

8-Testosteron eksikliği ile karın bölgesi kaynaklı aşırı kilo arasında karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır: Araştırmalara göre, karın bölgesi yağ hücreleri tarafından üretilen proinflamatuar maddeler testosteron seviyesinde azalmaya yol açmaktadır. Diğer taraftan, testosterondaki azalma, karın bölgesinde yağ oluşumuna sebep olmaktadır

9-Düşük testosteron düzeyleri kalp damar hastalıkları riskini artırır. Testosteron düzeyleri ile koroner arter hastalığının ciddiyeti arasında da negatif doğrusal ilişki olduğu bildirilmiştir.

10-Obezite seks hormonu bağlayıcı globülin (SHBG) düzeylerinde azalma yaparak testosteron seviyelerini düşürür. Morbid obezite aynı zamanda serbest testosteron seviyelerini de düşürür

11- Obez erkeklerin %20-64’ünde serum total ve serbest testosteron düzeylerinin düşük olduğu gösterilmiştir. Viseral obezite(karın içi yağlanma) ile testosteron düzeyleri arasında diğer obezite tiplerinden çok daha fazla negatif doğrusal bir ilişki bulunmuştur

12- İnsülin direnci ve Tip 2 diyabet de düşük plazma testosteron düzeyleri ile ilişkili bulunmuştur ve testosteron replasmanından sonra insülin duyarlılığında bir iyileşme olduğu bildirilmiştir.