LOHUSALIK (POSTPARTUM, SESSİZ) TİROİDİT

Gebelik öncesi bilinen tiroid  hastalığı olmayan kadınlarda  postpartum  ilk 1 yıl içinde izlenen tiroidin inflamasyonudur. Klinik seyir geçici hipertiroidi, geçici hipotiroidi  olarak izlenebilmekle birlikte klasik klinik seyir geçici hipertiroidiyi (1-2 ay)  takip eden geçici hipotiroididir (4-6 ay).  Birinci yılın sonunda vakaların %80’i ötiroid olarak izlenir.Kalıcı hipotiroidi belirteçleri akut fazda hipotiroidi olması, yüksek titrede anti TPO antikor pozitifliği, ultrasonda hipoekoik patern olmasıdır. Fizik muayenede  tiroid bezi ağrısız sert ve küçük palpe edilir. Anti TPO %80 vakada pozitiftir. Sedimentasyon normaldir.Radyoaktif iyot uptake azalmışıtır.

 

Tedavi: Hipertiroid dönemde semptomatik tedavi olarak propranonol  kullanılabilir. Doz semptomlara göre titre edilmelidir. Tedavinin ortalama süresi 2 aydır. Hipotiroid dönemde tedavi kararı  hipotiroidinin düzeyi ve  yeni gebelik isteğine göre verilir. TSH 4-10 mIU/ml  ve gebelik planlamayanlara tedavi verilmeyebilir, 4-8 haftalık periyodlar ile takip edilmelidir. TSH 4-10 mIU/ml ise semptomatik veya gebelik planlanması söz konusu ise  levotiroksin ile tedavi edilmelidir. TSH > 10 mIU/ml vakalar levotiroksin ile tedavi edilmelidir.Postpartum birinci yıl sonunda levotiroksin dozu azaltılarak ötiroidi olup olmadığı değerlendirilmelidir. Ötiroid  vakalar yılda bir kez TSH ile takip edilmelidir. Uzun dönemde vakalrın %20-64 ü kalıcı hipotiroidi geliştirebilirler. Bu nedenle uzun dönemli takip önerilir.  Yılda bir kez TSH ile takip edilmelidir.