Over

 1. PKOS sıklığı ne kadardır?
  PKOS tüm dünyada üreme çağındaki kadınların yaklaşık %6-10 etkileyen bir hastalıktır.
 2. PKOS tanı kriterleri nedir?
  2003 Rotterdam kriterlerine göre klinik veya biyokimyasal hiperandrojenemi, oligoanovulasyon , ve polikistik overlerin radyolojik olarak gösterilmesi ve diğer hastalıkların ekarte edilmesi durumunda 3 kriterden 2 si varsa PKOS tanısı konur.
 3. Polikistik Over Sendromunda insülin direnci ne kadar sıklıkla ve neden olur?
  Vakaların çoğunda olur. Sebebi overyan androjen sentezinin artışı ve hiperinsulinemi olmasıdır. PKOS kadınların %50-70 de VKİ (Vucut Kitle İndeksi ) normal olsa bile insülin direnci vardır.
 4. Hangi hastalıklarla birliktelik gösterebilir?
  Polikistik over sendromlu hastalarda infertilite riski artar. Overlerde skleroz ve kas kitlesinde artış meydana gelir .İnfertilite (Kısırlık ), doğumsal bozukluklar,Tip 2 Diyabet ,kardiyovaskuler hastalık, yeme bozukluğu ve mood bozukluğu ile beraberdir.
 5. Hangi kadınlarda polikistik over sendromu sıklığı artar?
  Hiperandrojenemi durumlarında (Hirsutizm, Alopesi ve Akne ) ,Aile hikayesi, Hiperinsülinemi durumlarında polikistik over sendromunun sıklığı artar. Hiperinsulinemi durumlarında kan şekeri normal olsa bile androjen üretimi artırır.
 6. PKOS ‘ta hangi tetkikler yapılmalıdır ?
  PKOS kadınların %70 de LH seviyeleri artar. LH/FSH oranı 2-3 kat artar. PKOS hastaları kilo verdiğinde androjen ve insülin düzeyleri azalır, Hirsutizm ,metabolik bozukluklar ve hiperlipidemi düzelir.
 7. PKOS ailesel bir hastalıkmıdır?
  PKOS olan kadınların birinci derecede akrabalarının %20-40 da etkilenme olur.
 8. Çevresel bozucuların PKOS a etkisi var mı?
  Çevresel endokrin bozucular özelikle BİSFENOL A (BPA), PKOS ve ilişkili hastalıklarda overleri hasara uğratır. BİSFENOL A endüstriyel plastik maddelerde kullanılan estrojenik etkisi olan bir maddedir. Rodentlerde yapılan çalışmalarda bpa ovaryen androjen üretimini artırır.BPA insülin direncini artırır. PKOS kadınlarda artan BPA düzeyi androjen düzeyini artırı ve karaciğer klirensi azalır bu da semptomları artırır.
 9. PKOS ta glukoz metabolizması etkileniyor mu ?
  PKOS lu kadınların %40 da Tip 2 DM ve Bozulmuş Glukoz Toleransı vardır.PKOS lu kadınlarda Bozulmuş Glukoz Toleransı insidansı 2,5 kat,Tip 2 Diyabet riski 4 kat artar.PKOS lu kadınların %70 de dislipidemi (Kan yağlarında anormalikler ) meydana gelir.PKOS hastaların %33-47 de metabolik sendrom görülür.
 10. PKOS hastalarında kanser görülebilir mi ?
  PKOS lu kadınlarda hiperinsülinemi östrojeni artırarak endometrial hücre proliferasyonu yapar, Endometrium Kanseri riski, Over (Yumurtalık ) ve Meme Kanseri riski artar.
 11. PKOS hastalarında mood değişiklikleri olur mu ?
  PKOS lu hastaların %26-40 Depresyon ,%11 Anksiyete,%23,3 Yeme bozukluğu görülebilir. Epilepsi için valproik asit kullananlarda hiperinsulinemi androjen artışı ve pkos görülebilir. PKOS hastalarında yüksek oranda Bipolar hastalıklar (manik-Depresif Bozukluklar ) görülebilir.