İYOT İÇEREN KONTRAST MADDELER TİROİD HASTALIĞI OLANLARDA KULLANILABİLİR Mİ ?

İYOKONTGünümüzde görüntüleme yöntemlerinin doğal bir sonucu olarak klinik pratikte hastalıkların tanı ve tedavisi  için radyokontrast maddeler sıklıkla kullanılmaktadır.

Radyokontrast maddelerin bulantı, kusma, cilt döküntüleri, bronşlarda daralma, tansiyon düşmesi, şok  reaksiyonu, kan pıhtılaşmasını artırıcı, böbreklere zarar verici yan etkileri vardır. İyot içeren radyokontrast maddelerde vücudun günlük ihtiyacının çok üzerinde iyot bulunmaktadır dolayısıyla tiroid bezi üzerine yan etkileri görülebilir. Bu maddelerin alımı sonrası serum iyot konsantrasyonu aylarca belirgin bir şekilde yüksek kalabilir. Fazla miktarda iyot verilmesi özellikle altta yatan tiroid hastalığı olanlarda ve nadiren de tiroid bezi normal olan kişilerde tiroid problemleri yaratabilir. Bu kişisel ve çevresel özelliklere göre tiroidin az veya fazla çalışması, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek otoimmünite gelişimi şeklinde ortaya çıkabilir. Yaşlılar, tiroid nodülü olanlar, ülkemiz gibi iyot eksikliği bölgesinde yaşayanlar, Hashimoto tiroiditi olanlar, daha önce zehirli guatr hastalığı olanlar, doğum sonrası tiroid iltihabı geçirenler veya ilaçalra bağlı tiroid bezinde sıkıntı yaşıyanlar risk grubu içindedir. Bu hastalarda kontrast madde verilmeden  tiroid testlerinin yapılması uygun olabilir. Tiroid testleri bozuk çıkanlarda iyot miktarı seyreltilmiş veya iyotsuz kontrast maddelerin kullanımı uygun olabilir. Kontrast maddelerin %90’ını İyot içeren kontrast maddeler oluşturmaktadır.