Hipotiroidi

Hipotiroidi en yaygın endokrin bozukluklardan birisidir, ABD’de 12 yaş uzeri nufusun %4.6 kadarında bulunur ve en sık nedeni otoimmun tiroidittir. Kadınlarda erkekler gore cok daha sık (10 kat) olarak saptanır.

SEBEPLERİ

Etyolojide otoimmunite (Hashimoto, post partum tiroidit), iatrojenik (I-131 ile RAİ, total/subtotal tiroidektomi, boyun radiyasyonu), konjenital olaylar (agenezi, disgenezi) ve ilaca bağlı nedenler (lityum, amiodaron, kemoterapi ve diğerleri) sorumluluk taşıyabilir.

SEMPTOMLAR

Klinik semptomları arasında; yorgunluk, letarji soğuğa tahammulsuzluk, kabızlık, azalmış hafıza depresyon, mental zayıflık, artralji, ses kısıklığı, menoraji, paresteziler, uyuklama hali, kilo alma, ödem ve kas krampları sayılabilir. Klinik muayene bulguları ise bradikardi, sacta kabalaşma ve sac kaybı, derin tendon reflekslerinde uzamış relaksasyon fazı, kuru, soğuk ve soluk cilt, guatr, ses kısıklığı, gode bırakmayan odem (miksodem), gozlerde ve yuzde şişlik, hareket yavaşlığı, yavaş konuşma ve kaşların dış kenarında incelme olarak sıralanabilir. Hipotiroidi lipid metabolizmasını da oldukca etkilemektedir. Hipoptiroidide total kolesterol ve LDL-kolesterol duzeyleri artar. Cocuklardaki klinik bulgular ise genellikle sinsi olmakla birlikte; en yaygın klinik belirti buyume hızında yavaşlama ve kısa boydur. Değişmiş okul performansı, puberte gecikmesi görülebilir.

TEDAVİ

Hipotiroidinin tedavi hedeflerini: Hastanın semptomlarının ve hipotiroidinin biyolojik ve psikolojik belirtilerinin ortadan kaldırılması,  Serum TSH düzeyinin normale getirilmesi ve tiroid hormon duzeylerinin duzeltilmesi ,aşırı tedaviden kacınmak biciminde sıralayabiliriz. Ötiroidizm kavramı ise tiroid hormon etki indekslerinin normalizasyonu ve hipotiroidi ile ilişkili klinik bulgu ve belirtilerin gerilemesi ve yokluğunu kapsar. Klasik olarak etkinliği, semptomları azaltması, uzun donem etkisi, yan etkisinin az olması, kolay uygulanması, iyi gastrointestinal emilimi, uzun serum yarı ömru ve duşuk fiyatıyla levotiroksin seckin olarak kabul edilir.