TİROİD ANTİKORU NEDİR?

Vücudumuzu mikroplara (bakteri, virüs vs) karşı koruyan bir sistem vardır. Buna “bağışıklık sistemi” denir. Bu hücrelerin ana görevlerinden biri de mikroplarla savaşmak için antikor dediğimiz molekülleri üretip kana vermektir. Üretilen bu antikorlar çok yararlıdır. Ancak, bağışıklık sisteminin “şaşırarak” ürettiği bazı antikorlar (oto-antikorlar), tiroid hücrelerinde bulunan peroksidaz enzimi ile tiroglobulin isimli moleküle karşı etkili olurlar. Bunlara oto-antikor denilir. Bu antikorlar çok zararlıdır, çünkü tiroid hücrelerine gidip yapışır ve onları “aynı bir mikropmuş” gibi tahrip eder. Tiroid bezinde bir iltihabi durum (“tiroidit”) ortaya çıkar. Bu iltihap ve harabiyet sonucunda hormon üreten tiroid hücreleri çalışamaz hale gelir Bu antikorların teşhiste en yaygın olarak kullanılanları anti-TPO (anti-tiroid peroksidaz) ve anti-TG (anti-tiroglobulin) antikorları olarak isimlendirilir. Bu antikorların ölçümü tiroid hastalığının türünün anlaşılmasında önemlidir, takipte genellikle kullanılmaz.

OTO-ANTİKORLAR NEDEN YÜKSELİR?

Antikor yüksekliğinin sebebi tam olarak bilinmese de tetikleyen bazı faktörler sayılabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonu, ani yoğun üzüntü, gerekmediği halde sürekli iyotlu tuz kullanımı suçlanan faktörler arasındadır. Antikor yüksekliği, ailesel geçişde gösterebilmektedir.